Shining In The Rain, 70 x 100cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  

Original painting by Dieter Verspeelt. 

Regen die neerdaalt.  Door hun krachten te bundelen, komen ze sterker naar voren, waardoor ze uitgroeien tot het meest opvallende element in deze samenstelling.  Ze vormen de achtergrond, die onze zilveren regen een podium biedt om op de voorgrond te treden.  Een unieke samenwerking, waardoor het contrast van beide lagen leidt tot een prachtig geheel.
The underlying colors within this composition are not completely suppressed in the background by the silver rain that descends. By joining their forces, they emerge stronger, making them the most striking element in this composition. They form the background that gives our silver rain a stage to come to the forefront. A unique collaboration, whereby the contrast of both layers leads to a beautiful whole.

895,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1