Sand Storm, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  

Original painting by Dieter Verspeelt.  

 

De ruige zandstructuur in dit werk vertelt het verhaal van een zandstorm.  De allesbedekkende laag zand neemt het landschap over, en probeert de bestaande elementen naar de achtergrond te verdringen.  Alhoewel we van een vrij geslaagd opzet kunnen spreken, eisen de aardste tinten en vooral de contrasterende aanwezige elementen terug de voorgrond op.  In een poging om de controle over te nemen, versterkt het overgewaaide zand juist het geheel.  Een poging tot overheersing, draait uit in het versterken van de harmonie. 

The rough sand structure in this work tells the story of a sand storm. The all-covering layer of sand takes over the landscape and tries to push the existing elements into the background. Although we can speak of a fairly successful design, the earthiest tones and especially the contrasting elements present reclaim the foreground. In an attempt to take control, the sand blown over reinforces the whole. An attempt at domination results in the strengthening of harmony.

 

1.195,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1