Purple Pile, 80 x 100cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  

Original painting by Dieter Verspeelt.  

Het dominante paars verdrukt de andere kleuren, waardoor deze vaag worden.  Hoewel ze duidelijk aanwezig zijn, worden ze ook zeer sterk afgevlakt door de onderdrukking van het dominante paars.  Dit beeld geeft aan wat er gebeurt wanneer één mening alle andere meningen wil onderdrukken.  Eén paarse hoop, met aan de basis nog een beetje kleur, dat onder de gratie van het paars leeft, maar die zich toch door het dominante geheel een weg probeert te banen.  Zullen de kleuren het halen van de ééntonigheid?  De barsten worden alvast zichtbaar.
The dominant purple oppresses the other colors, making them blurred. Although they are clearly present, they are also greatly flattened by the oppression of the dominant purple. This picture indicates what happens when one opinion wants to suppress all other opinions. One purple heap, with a bit of color at the base, which lives under the grace of the purple, but still tries to find its way through the dominant whole. Will the colors achieve the monotony? The cracks are already visible.

1.295,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1