On Target, 100 x 100cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  

Original painting by Dieter Verspeelt.  

Recht op het doel af.  Zonder te vergeten wat hiertoe heeft bijgedragen.  We vertrekken nooit vanuit het doel, dat zou de wereld op zijn kop zijn.  We werken naar wat we ons voorop hebben gesteld, en zullen doorzetten, over alle hindernissen heen.  Sommige hindernissen zullen zwaarder zijn dan andere, net zoals de ringen die in dit werk het doel omringen, maar ook deze zwaardere hindernissen zijn te overwinnen, en aanzien we als ervaringen.  Eens het doel bereikt ebben deze hindernissen weg als kringen op het water.
Right to the goal. Without forgetting what contributed to this. We never leave from the goal, that would be the world upside down. We work towards what we have put in front, and will continue, across all obstacles. Some obstacles will be heavier than others, just like the rings that surround the goal in this work, but these heavier obstacles can also be overcome, and we regard them as experiences. Once the goal has been reached, these obstacles ebbed away as circles on the water.

1.195,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1