Let's Meet in Color, 100 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  

We zijn hier getuige van een ontmoeting tussen gelijken.  We brengen een massa kleuren, die door de neutrale kern, en de gelijnde structuur van deze kern, toch op een voorzichtige manier het terrein verkennen.  Klaar om een explosie van kleuren tot leven te brengen, maar toch enigszins met een voorzichtigheid om de individuele identiteit niet te grabbel te gooien. 

Here we are witnessing a meeting between equals. We bring a multitude of colors, which due to the neutral core and the lined structure of this core, nevertheless carefully explore the terrain. Ready to bring an explosion of colors to life, yet with some caution not to waste individual identity.

 

1.795,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1