Free At Last, 80 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  

Vooruit kijken is meestal beter dan achteruit kijken.  We focussen hier op de toekomst in de overtuiging dat deze ons betere tijden zal brengen, waarbij we de bewegingsruimte kunnen handhaven, waar we vanuit ons beeld van individuele vrijheid zo naar streven.  Losgerukt uit het opgelegde keurslijf ontdekken we wat we gemist hebben, omdat we pas beseffen dat wat we voor vanzelfsprekend nemen, al vlug belangrijk wordt, eens het komt weg te vallen.  

Looking ahead is usually better than looking back. We focus here on the future in the belief that it will bring us better times, in which we can maintain the freedom of movement that we so strive for from our image of individual freedom. Torn loose from the imposed straitjacket, we discover what we have missed, because we only realize that what we take for granted quickly becomes important once it falls away.

 

795,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1