Frameless, 100 x 150 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  

Original painting by Dieter Verspeelt.  

Dit werk heeft geen kader nodig om op te vallen.  De kaders komen terug in het werk zelf en vormen de barrière tussen het koele rood en het warme blauw.  Door de structuur van de blauwe achtergrond, krijgen we het gevoel dat de warmte komt bovendrijven op de koele oceaan.  De koelte verdwijnt op de achtergrond en biedt een platform aan warmte en menselijkheid.  De zilveren kaders bakenen de verschillende warme elementen strak af.  Het zilver legt de nadruk op de waarde van wat wij als ‘warm’ ervaren.
This work does not need a framework to stand out. The frames are reflected in the work itself and form the barrier between the cool red and the warm blue. Through the structure of the blue background, we get the feeling that the heat is coming to the surface of the cool ocean. The coolness disappears in the background and offers a platform of warmth and humanity. The silver frames delineate the different warm elements. The silver emphasizes the value of what we experience as 'warm'.

1.195,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1