Faded Out, 100 x 100 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt. 

Original painting by Dieter Verspeelt.  

Er is chaos aan de basis.  Hoe kunnen we hier aan ontsnappen.  Wat is de reden van de chaos?  Is het zinvol de chaos te ontwarren, of laten we deze gewoon vervagen?  Kan de gedane moeite de resultaten verantwoorden, of leggen we onze focus beter op andere zaken, die meer van belang zijn, en die misschien met minder moeite, meer voldoening zullen opleveren?  Het is een kwestie van de juiste prioriteiten te stellen.
There is chaos at the base. How can we escape from this. What is the reason for the chaos? Is it useful to disentangle the chaos, or do we just let it fade? Can the effort justify the results, or do we focus our focus more on other matters, which are more important, and which may yield more satisfaction with less effort? It is a question of setting the right priorities.

1.295,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1