Eye Opener, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  

Original painting by Dieter Verspeelt. 

In de ovale structuur, die verwijst naar een oog, zien we een variatie aan elementen, die, ondanks hun eigenheid qua vorm, grootte en kleur, er toch in slagen om een kleurrijk en harmonieus geheel te vormen.  Elk element binnen deze ovale structuur neemt zijn plaats in, zonder de ander te onderdrukken.  Je kan ze bekijken als individuen die samenwerken en door hun verscheidenheid het geheel kracht bijzetten.

In the oval structure, which refers to an eye, we see a variety of elements that, despite their individuality in shape, size and color, still manage to form a colorful and harmonious whole. Every element within this oval structure takes its place without suppressing the other. You can view them as individuals who work together and, through their diversity, add the whole power.

 

745,00 €

  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1