Circles In The Sand, 60 x 80 cm

Origineel schilderij van Dieter Verspeelt.  

Original painting by Dieter Verspeelt.

Dit werk symboliseert de vluchtigheid van sommige ‘zorgen’.  Kleine zaken waaraan we ons vandaag ergeren, maar die echter maar een cirkel in het zand blijken te zijn.  Wanneer de oceaan ’s nachts over het strand trekt, om de laatste sporen, die de namiddagwind nog niet heeft uitgeveegd, te doen verdwijnen, krijgen we terug een effen zandvlakte, klaar om nieuwe bekommernissen en kleine ergernissen vorm te geven. Morgen breekt er weer een nieuwe dag aan.
This work symbolizes the volatility of some 'worries'. Small things that annoy us today, but which turn out to be a circle in the sand. When the ocean pulls over the beach at night, to make the last traces, which the afternoon wind has not yet swept away, disappear, we get back a flat sand plain, ready to give shape to new concerns and minor annoyances. Tomorrow another day will break.

695,00 €

  • 2 kg
  • Beschikbaar/Available
  • Levertijd: 1-3 dagen/Delivery time: 1 to 3 days1