De abstracte kunst van Dieter Verspeelt

Deze autodidactische kunstenaar geeft op een creatieve manier zijn visie op diversiteit weer.  Diversiteit biedt juist de mogelijkheid tot verbondenheid, waarbij elk element, door zijn vorm en zijn eigenheid een waardevolle bijdrage levert aan het geheel. De werken zijn geen grijze muizen in een eentonig geheel.  Ze hebben stuk voor stuk een eigen karakter, maar dragen toch de stempel van de kunstenaar.  Ze vinden hun oorsprong in de jarenlange reis die de kunstenaar maakte langsheen de meest creatieve paden.

The abstract art of Dieter Verspeelt

This self-taught artist creatively conveys his vision of diversity. Diversity offers the possibility of connectedness, in which each element, through its form and its individuality, makes a valuable contribution to the whole. The works are not just gray mice in a monotonous whole. Each one has its own character, but still bears the stamp of the artist. They have their origins in the artist's many years of travelling along the most creative paths.